Location Map
SEED ORI
95 days ago - Prontera 152, 62 - Morofir
x2Oridecon200,000z
x12Yggdrasil Seed380,000z

Recent SearchesView More »
16 minutes ago Epsilon
16 minutes ago Epsilon
16 minutes ago Epsilon
16 minutes ago Epsilon
16 minutes ago Epsilon
17 minutes ago Archer skeleton
17 minutes ago Archer skeleton
18 minutes ago Pasana
18 minutes ago Pasana
21 minutes ago
12 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
9 days agoHailie: Is this the real life
5 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
4 days agoGerardo: oii
3 hours agoWeston: aw
3 hours agoWeston: wew
Post